navigace

Ochrana dat a právní informace

Ochrana dat
V souvislosti s návštěvou našich webových stránek budou veškeré údaje zpracovány ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů České republiky. Všechny údaje jsou dočasně uloženy pro zajištění integrity dat. Společnost Windmöller & Hölscher Machinery nebude tyto údaje vyhodnocovat ani používat, nicméně mohou být – v anonymní podobě – využity pro statistické zpracování.

Soukromé údaje, které návštěvníci našich webových stránek poskytnou dobrovolně, budeme zpracovávat a používat pouze pro stanovené účely. Vaše soukromé údaje uchováme jako přísně důvěrné. K ochraně těchto údajů před neoprávněným přístupem, manipulací a vyzrazením používáme nejmodernější technologie, a tyto údaje zpřístupníme pouze v rámci skupiny Windmöller & Hölscher, nebo pokud nám to uloží zákon nebo orgán státní správy.

Soubory cookie
Abychom mohli návštěvníkům našich webových stránek poskytnout určitě služby, mohou některé oblasti webových stránek obsahovat soubory cookies. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč dočasně ukládá na pevný disk vašeho počítače. Nedochází tím však ke sběru osobních údajů a váš počítač nemůže být nijak poškozen (např. viry). Funkci souborů cookies můžete ve svém internetovém prohlížeči kdykoliv vypnout. Pokud však funkci souborů cookies deaktivujete, služby nabízené na našich webových stránkách budou dostupné pouze v omezeném rozsahu, nebo nebudou dostupné vůbec.

E-maily
Žádáme návštěvníky našich webových stránek, aby při odesílání e-mailů ze soukromých oblastí zachovávali ochranu soukromí, důvěrnost a pravou identitu.

Ručení
Informace uvedené na našich webových stránkách byly pečlivě připraveny a ověřeny. Neposkytujeme však záruku, že jsou bezchybné a neneseme odpovědnost za jejich aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu. Vyhrazujeme si právo upravovat nebo doplňovat informace uvedené na našich webových stránkách bez předchozího upozornění. Rovněž nemůžeme nést odpovědnost za obsah jiných webových stránek, na které se naše webové stránky odkazují, a to jak přímo, tak i nepřímo. Návštěva takto odkazovaných webových stránek je tak činěna v souladu s příslušnými podmínkami použití.

Autorská práva, práva z ochranných známek
Všechna práva vyhrazena. Obsah našich webových stránek, včetně fotografií a grafiky, stejně jako jeho spořádání, je chráněn autorskými právy. Není dovoleno jejich obsah kopírovat, reprodukovat nebo ho upravovat ke komerčním účelům, ani ho zpřístupnit třetím stranám. Fotografie a grafiky jsou k dispozici na vyžádání. V případě zájmu nás kontaktujte. Všechny ochranné známky použité na našich webových stránkách jsou registrovány. Platí to zejména pro logo naší společnosti a typové označení našich strojů.

Obchodní rejstřík
Registrováno u Krajského soudu v Brně
Spisová značka: C 50089
IČ: 27664066 / DIČ: CZ27664066

Oprávnění zástupci

Windmöller & Hölscher Machinery
Jednatelé: Thomas Breitenberger, Walter Häder